AV

Algemene voorwaarden (AV) van The Family Circle GmbH

1. ALGEMEEN

De volgende Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle ticket- en marktplaatsverkopen van The Family Circle GmbH, Wilhelms Allee 15, 22587 Hamburg (“Organisator”).

2. BESTELLINGEN VAN TICKETS

Er kunnen – afhankelijk van de beschikbaarheid – kaarten besteld worden voor evenementen, workshops of lezingen van de organisator.

Een kaartje geeft één persoon toegang tot het evenement op de dag van het evenement waarvoor het kaartje is gekocht. Kinderen tot 3 jaar onder begeleiding van een volwassene betalen geen toegang.

De aangegeven ticketprijs is onmiddellijk verschuldigd en het door de bezoeker aangegeven betaalmiddel wordt onmiddellijk na het bestelproces afgeschreven. De AV kan door de bezoeker te allen tijde opnieuw worden opgeroepen via https://www.thefamilycircle.de/de/agb. De betalingen verlopen via de betalingsprovider Mollie Payments.

Bij een officiële eis in verband met bijvoorbeeld coronamaatregelen behoudt de organisator zich het recht voor de bezoeker een tijdslimiet op te leggen. In het geval dat er op het moment van het evenement speciale regelingen voor evenementen zijn, zullen alle tickethouders tijdig worden geïnformeerd.

3. RESERVERINGEN VOOR WORKSHOPS

Elk workshopkaartje geeft toegang tot 2 workshops. Workshops kunnen online worden geboekt en geselecteerd op basis van beschikbaarheid. Er bestaat echter geen recht op deelname aan een bepaalde workshop. Tickets zijn persoonlijk en over het algemeen niet overdraagbaar. Deelnemers moeten 5 minuten voor het begin van de workshop aanwezig zijn. Zodra een workshop begint en de deelnemer die deze workshop geboekt heeft is niet aanwezig, heeft de organisator het recht de plaats aan een ander te geven.

4. OVERDRACHT/VERBEURDVERKLARING VAN TICKETS

Tickets zijn persoonlijk en over het algemeen niet overdraagbaar. Deelnemers met gereserveerde workshops in verband met het matching ticket – moeten 5 minuten voor aanvang van de workshop aanwezig zijn. Zodra een workshop begint en de deelnemer die deze workshop geboekt heeft niet aanwezig is, heeft de organisator het recht de plaats aan een ander te geven (zie § 3).

5. RECHT VAN HERROEPING

5a. RUILEN EN RETOURNEREN OP DE TFC MARKTPLAATS

De VERKOOP- of RETURN-regels verschillen per TFC MARKETPLACE PROVIDERS en zijn te vinden onder de respectievelijke VENDOR INFO’s. Bij aankoop van artikelen op de TFC MARKET PLACE heb je recht op een wettelijk herroepingsrecht.

5b. “EVENEMENTEN/EVENTS”

Teruggave van tickets / annulering en herschikking van het evenement /.

Gekochte tickets zijn uitgesloten van retourneren en ruilen. Annuleringen door deelnemers of door de organisator zijn niet mogelijk. Dit geldt ook in geval van ziekte, afwezigheid of andere redenen. Tickets kunnen alleen worden teruggegeven bij annulering of onredelijke verplaatsing van het betreffende evenement. Een herschikking wordt dan geacht onredelijk te zijn voor zover de nieuwe datum of plaats onredelijk is voor de bezoeker, rekening houdend met zijn of haar legitieme belangen. Dit geldt echter niet als de annulering of het uitstel te wijten is aan overmacht (zie § 6).

De Organisator zal een annulering of uitstel van het betreffende evenement onmiddellijk aankondigen op zijn website. In geval van annulering of onredelijk uitstel zal de organisator de ticketprijs terugbetalen. Aankondigingen van exposanten, sprekers en onderwerpen zijn niet bindend en kunnen te allen tijde door de organisator worden gewijzigd.

Overeenkomstig § 312g para. 1, lid. 2 nr. 9 BGB heeft geen wettelijk herroepingsrecht, ook niet als hij als consument en niet als ondernemer kaartjes bestelt.

6. OVERMACHT

Indien het betreffende evenement niet doorgaat of wordt uitgesteld als gevolg van omstandigheden waarvoor de organisator niet verantwoordelijk is, zoals overmacht en gebeurtenissen van gelijk belang, bijvoorbeeld nationale rouw, weersomstandigheden, staking of oorlog, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die daaruit voortvloeit. In dat geval wordt het ticket niet terugbetaald.

7. TOEGANG TOT HET EVENEMENT

De bezoeker moet bij de toegangscontrole ongevraagd een geldig toegangsbewijs laten zien. Omdat de kaartjes persoonlijk zijn, kan hem of haar ook gevraagd worden zich te identificeren met een geldig officieel legitimatiebewijs. Als de bezoeker toegang krijgt, ontvangt hij/zij een niet-overdraagbare badge (bv. een evenementbadge of polsband) die hij/zij tijdens het evenement bij zich moet dragen, met name om na het verlaten van het evenemententerrein weer binnen te mogen.

Om alle bezoekers een veilig en plezierig evenement te garanderen, behoudt de organisator zich het recht voor om bezoekers die agressief of beledigend overkomen of onder invloed van bedwelmende middelen verkeren, de toegang te weigeren. Wapens of gevaarlijke voorwerpen mogen niet in de evenementenruimten worden meegenomen.

8. HUISREGELS EN REGLEMENTEN

De organisator oefent domicilierechten uit op de evenementen. Zijn instructies moeten worden opgevolgd. Tijdens het verblijf in de evenementenruimtes moeten de respectievelijke huisregels van de locatie worden nageleefd. Bij overtreding van de huisregels of ongeoorloofde marketingacties kan de bezoeker worden uitgesloten van verdere deelname aan het evenement en verzocht worden het evenemententerrein te verlaten. Verdere aanspraken van de organisator op de bezoeker blijven onaangetast.

9. ALGEMENE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR

De organisator is onbeperkt aansprakelijk voor schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt en voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Hetzelfde geldt in geval van schending van garantiebeloften of frauduleus verzwegen gebreken.

Verder is de organisator niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of financiële verliezen veroorzaakt door lichte nalatigheid. Dit geldt niet in geval van schending van een verplichting die essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en waarop de bezoeker regelmatig mag vertrouwen; in dit geval is de aansprakelijkheid van de organisator voor materiële schade of financieel verlies veroorzaakt door lichte nalatigheid beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade.

Eventuele aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

De bovengenoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de plaatsvervangers van de organisator en de personen die bij de uitvoering van zijn verplichtingen zijn ingeschakeld, alsmede voor zijn uitvoerende organen.

10. BIJZONDERE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GARDROBE

Indien de organisator aanbiedt om voorwerpen, zoals jassen, jacks, koffers of tassen, voor de bezoeker gratis op te bergen tijdens een evenement (“garderobe”), gelden de volgende voorwaarden:

  • De bezoeker mag geen waardevolle spullen (bijv. laptops, smartphones, sieraden), gegevensdragers met vertrouwelijke en/of zakelijke informatie, betaalmiddelen/kaarten of reistickets bij de garderobe achterlaten;
  • De organisator is alleen aansprakelijk voor materiële schade en financieel verlies door beschadiging of verlies van de voorwerpen in geval van opzet of grove nalatigheid van een van zijn organen en/of plaatsvervangers en/of personen die bij de uitvoering van een verplichting zijn ingeschakeld.
  • De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal 500 euro per bezoeker.

11. GEGEVENSBESCHERMING

De organisator verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van de bezoeker alleen voor de verwerking van de ticketbestelling en het evenement. Bij een reservering voor een workshop worden voor- en achternaam doorgegeven aan de betreffende spreker van de workshop ten behoeve van de selectie. Al het andere is te vinden in onze
Privacybeleid
is te vinden in ons privacybeleid.

Indien en voor zover de bezoeker daarmee heeft ingestemd, kunnen de door de bezoeker verstrekte gegevens ook door de organisator voor reclamedoeleinden worden gebruikt of aan derden (zoals exposanten) worden doorgegeven. De bezoeker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar: hallo@thefamilycircle.de).

12. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN EN ANDERE VOORSCHRIFTEN

12a. De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

12b. Het gebruik van de aanbiedingen op thefamilycircle.com is mogelijk voor personen die minstens 18 jaar oud zijn.

12c. Wij slaan de contractuele tekst van deze AV niet op. Je kunt deze T&C’s bekijken op thefamilycircle.co.uk. Je kunt dit document ook opslaan of afdrukken via je internetbrowser: daar vooral “Bestand” -> “Opslaan als” of “Afdrukken”).

12d. De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie is Hamburg, op voorwaarde dat de contractuele partner een handelaar is.

12e. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Consumenten met gewone verblijfplaats buiten de FRG kunnen zich ook beroepen op het recht van de staat waar zij hun woonplaats hebben.

Alternative Dispute Resolution in accordance with Art. 14 (1) ODR-VO and § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter https://ec.europa.eu/consumers/odr findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.